☰ ประกันคุณภาพการศึกษา

☰ ประชุม ก.บ. สำนักงานอธิการบดี

☰ แผนงานของสำนักงานอธิการบดี

ส่งมอบที่นอนแก่ผู้ป่วยติดเตียง ณ บ้านอากู ต.จอมพระ อ.จอมพระ จ.สุรินทร์

22 พฤศจิกายน 2566  ที่ผ่านมา ผศ.ดร.ฉลอง สุขทอง อธิการบดี พร้อมด้วย ผศ.นภา วงษ์ศรี อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ และนักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มอบที่นอนป้องกันแผลกดทับแก่ผู้ป่วยติดเตียง ซึ่งเป็นดำเนินการมอบเป็นครั้งที่ 11 ณ บ้านอากู ต.จอมพระ อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ สำหรับการมอบที่นอนป้องกันแผลกดทับในครั้งนี้...

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติงาน การประเมินค่างานเพื่อกำหนดกรอบตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน

ผศ.ดร.ชัย สมรภูมิ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ พร้อมด้วยบุคลากรทุกส่วนงานของสำนักงานอธิการบดี ร่วมจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติงาน การประเมินค่างานเพื่อกำหนดกรอบตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน สังกัดสำนักงานอธิการบดี ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมอบรมดังกล่าวจะต้องผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้ จึงจะถือว่าบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ระหว่างวันที่ 22 - 24 พฤศจิกายน 2566 ณ แลโขง รีสอร์ท อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี  

ขอเชิญร่วมทำบุญและถวายผ้าพระกฐินประทาน ประจำปีพุทธศักราช 2566 ณ วัดพยุงสุข(อภิรักษ์สุขวนาราม) ตำบลโชคนาสาม อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ขอเชิญร่วมทำบุญและถวายผ้าพระกฐินประทาน ประจำปีพุทธศักราช 2566 ณ วัดพยุงสุข (อภิรักษ์สุขวนาราม) ตำบลโชคนาสาม อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2566   คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและผู้ที่มีจิตศรัทธา สามารถร่วมจัดซื้อเครื่องอัฐบริขารและบริจาคจตุปัจจัยได้ที่ - สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ชั้น 1 อาคาร 38    สอบถามโทร...

ผศ.ดร.ชัย สมรภูมิ
ผู้อำนวยการสำนักอธิการบดี