โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์(25-26 กุมภาพันธ์ 2560 )

ผศ.จรูญ ถาวรจักร์ ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมสัมนาเชิงปฏบัติการสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน โดยวิทยากร ผศ.ดร.พนา ดุลยพัชร์ และคณะระหว่าวันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมช้างเผือก ชั้น 3 อาคารคณะครุศาสต

Categories: ภาพกิจกรรม

Tags:

Leave A Reply

Your email address will not be published.