ผศ.ดร.ธวัช สุทธิกุลสมบัติ ฝ่ายวางแผนและพัฒนา และผศ.ดร.ฉลอง สุขทอง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกศึกษาให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมนักศึกษา นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และมูลนืธิร่วมจิตน้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน (6 มกราคม 2560)

Categories: ภาพกิจกรรม

Tags:

Leave A Reply

Your email address will not be published.