ที่หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ การประดวดดนตรี “ดุริยะประชัน น้อมอภิวันท์คีตราชา” ครั้งที่ ๑ ระดับมัธยมศึกษาภาคอีสาน ระดับอุดมศึกษาภาคอีสาน และมหาวิทยาลัยราชภัฎทั่วประเทศ ประธานในพิธีจุดเทียนบูชาครูและกล่าวเปิด โดย นายวิชัย ทัศนเศรษฐ์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี

Categories: ภาพกิจกรรม

Tags:

Leave A Reply

Your email address will not be published.