คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์และบุคลากรร่วมลงนามถวายอาลัย ” พระบาทสมเด็จพระ ปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช “ณ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ 20 ตุลาคม 2559

Categories: ประชาสัมพันธ์

Tags:

Leave A Reply

Your email address will not be published.